راهنمای استفاده از پایگاه اطلاعات مراکز درمان سوء مصرف مواد

کاربر گرامی:
به پایگاه اطلاعات مراکز درمان سوء مصرف مواد تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی مازندران خوش آمدید. مطلبی که پیش روی شماست بنا دارد تا شما را با امکانات قابل دسترسی شما در پایگاه و الگوی کاربری مربوط به شما آشنا سازد. با امید به اینکه در فرآیند بهبود الگوی مدیریت منابع اطلاعاتی سازمانی در کنار شما و در مسیر مثبت گام برداریم و به نتایج ارزشمندی دست یابیم.
لازم به ذکر است که شما بسته به اینکه مدیر مرکز و یا تنها یکی از کاربران مرکز هستید، ممکن است به برخی از این امکانات دسترسی نداشته باشید.
سعی بسیار صورت گرفته تا شما برای کاربری پایگاه، به دانش نرم افزاری خاصی احتیاج نداشته باشید و آشنایی با مقدمات کاربری رایانه برای استفاده از پایگاه کفایت خواهد کرد.
عمده تاکید تیم توسعه نرم افزار برای موفقیت شما در استفاده هرچه مفید تر و  آسوده تر از پایگاه تنها حول یک نکته متمرکز است:"امنیت!". توجه داشته باشید که شما مهمترین و اصلی ترین حلقه در زنجیره امنیتی پایگاه هستید و تنها شما هستید که باعث می شوید (و یا باعث نمی شوید) که ماجراجویان احتمالی به اطلاعات مرکز شما دسترسی پیدا کنند. پس توصیه های امنیتی را که در اینجا  ملاحظه می فرمایید با دقت مطالعه کنید و با دقت و احساس مسئولیت به کار ببندید.
پیشاپیش مراتب قدردانی اداره نظارت بر مراکز درمان سوء مصرف مواد معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران را بابت همکاری و همراهی بی شائبه شما در این امر خطیر و ارزشمند، به پیشگاه شما بزرگواران اعلام میداریم.
در میان گذاردن نقاط ضعف حتمی و قوت احتمالی در رابطه با الگوی اجرایی پایگاه، با تیم توسعه نرم افزاری شرکت نرم افزاری سوسن سیستم، موجب امتنان بسیار خواهد بود. راههای برقراری تماس با ما را در اینجا  ملاحظه فرمایید.
با تشکر
تیم توسعه نرم افزاری پایگاه
طراحي و اجراي شركت نرم افزاري سوسن سيستم البرز 1389 درباره ما
Powered by SUSAN Sytem software company 2010 About us